Realizatorzy projektu

Lider projektu

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I to nowoczesna uczelnia, która powstała w 2004 roku. W wyniku dynamicznego rozwoju Uczelnia może poszczycić się dziesięcioma kierunkami studiów. Kształcimy obecnie 2,8 tys. studentów. Zajęcia odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W celu międzynarodowej wymiany studentów Uczelnia opracowała program współpracy między uczelniami w ramach ERASMUS+, który zapewnia studentom możliwość zdobywania wiedzy w wielu krajach uczestniczących w programie, a Uczelni przyjmować studentów z zagranicy.

WSPiA od kilku lat kształci studentów z zagranicy pochodzących z takich obszarów jak mp. Białoruś, Kazachstan i Ukraina.

Partner

Fundacja Wrota Edukacji – EduGate została powołana do życia z inicjatywy trzech fundatorów we wrześniu 2010 roku jako organizacja non-profit działająca na rzecz rozwoju edukacji oraz kultury w Polsce. Działamy od października 2010 roku ale nasz zespół od wielu już lat z powodzeniem tworzył i realizował projekty edukacyjne oraz teatralno-psychologiczne.

Jako Fundacja realizowaliśmy i nadal realizujemy projekty edukacyjne finansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej wspierające rozwój szkół w Polsce takie jak:

  • Akademia Kultury Polskiej – Program zajęć dla Polaków i obcokrajowców
  • Szkoła XXI wieku – program rozwoju usług edukacyjnych i doradczych
  • Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce
  • Developing social and personal competences of school students
  • kilka edycji projektu Randka z klasyką

Wysoką jakość naszych działań potwierdzają pisemne referencje od takich instytucji jak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania – Wydział Oświaty, Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz licznych szkół oraz podmiotów gospodarczych.

Fundacja powstała jako rozwinięcie działań prowadzonych przez Europejskie Biuro Inicjatyw Gospodarczych czyli firmę zajmującą się od 2008 roku pozyskiwaniem funduszy europejskich na projekty miękkie. Przez te wszystkie lata obie instytucje ściśle ze sobą współpracowały, a ostatecznie stały się jednym podmiotem. Oficjalnie 1 stycznia 2019 roku Fundacja wchłonęła EBIG.